میرانا و هفت جن بدبخت
نام نویسنده
صفحات
ناشر س
سال نشر
با کوره‌چی می‌توانید همراه جن‌ها شوید و ماجراهای متفاوتی را تجربه کنید. شخصیت داستان که میرانا نام دارد، به دنبال کسب قدرت از راه‏های ماورایی است. او پس از تلاش فراوان و سختی زیاد، با درویشی آشنا می‌شود و به بهانه دست‌یافتن به زجاج، شاگرد او می‌شود. درویش کسی است که می‏خواهد هفت طایفه جن را تسخیر و به کمک آن‌ها انسان را نابود کند. پس از مدتی که میرانا نزد درویش مانده است، یک روز برخلاف همیشه درویش از او می‏خواهد که زنی را برای او به خانقاه بیاورد. شرط این است که از هیچ جنی برای آوردن زن استفاده نکند. از اینجا ماجرا آغاز می‌شود: «ناگهان جمعیت از جا بلند شدند و دست‌های هم را گرفتند. چشم‌هایشان را بستند و صدا توی سینه‌ها خفه شد... هنوز جمله استاد تمام نشده بود که چند توله جن بدبخت که هنوز بالغ نشده بودند، از دیوارهای اتاق بیرون آمدند و پریدند وسط جمعیت. قیافه توله جن‌ها قبل از بلوغ، بدجوری حال به هم زن بود.»