مفاتیح الحیات
نام نویسنده
صفحات
ناشر اسراء
سال نشر

اثر حاضر نمونه‌ای از بهترین آثار محقق و علامه عصر، آیت‌الله جوادی آملی در حوزه اخلاق است. این کتاب ارزنده بارها تجدید چاپ شده و مسائل اخلاقی در حوزه ارتباط مردم با اطرافیان خود را به زیبایی تمام به تصویر کشیده است. این اثر ارزنده، با چاپی بسیار چشم‌نواز از منابع اسلامی جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است و در قالب موضوعات متنوعی عرضه شده است. از ویژگی‌های این اثر، مستند‌بودن تمامی نوشته‌های آن است. عبارات عربی هر حدیثی در پاورقی نمایان است و در بالای صفحه ترجمه‌ای بسیار روان دارد. این کتاب در کنار مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، مکمل بسیار مناسبی برای هم خواهند بود. این موضوعات در این اثر مطرح شده است: رفتار با سایر حیوانات، حق طبیعت بر مردم، تعامل مردم و نظام اسلامی، مرزبانی و اهمیت آن، آثار معنوی مرزبانی، اهمیت رازداری (حفظ اسرار مسلمانان)، مشارکت سیاسی، شهرداری (خدمات عمومی)، تکدی‌گری و... .