آمریکا بدون نقاب
نام نویسنده میرلوحی سید هاشم
صفحات
ناشر کیهان
سال نشر

نویسنده که 21سال در آمریکا اقامت داشته, در این کتاب با به دست دادن نقدی از ساخت سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی ایالات متحده, "تناقض‌های آشکار میان شعار و عملکرد دولت آمریکا در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را بازگو می‌کند ." مهم‌ترین مطالب کتاب از این قرار است :نگاهی اجمالی به تاریخ آمریکا ;ظلم و جنایات آمریکا در کشورهای دنیا (السالوادور, شیلی, ژاپن, ایران, ویتنام, گرانادا, عراق, کلمبیا, پاناما, فیلیپین, و کوبا) ;وضعیت آمریکا از نظر جمعیت, ادیان, نژادها, مهاجرت و اوضاع داخلی ;عقیده و روش و خط مشی یهودیان در آمریکا ;نفوذ سیاسی یهودیان در آمریکا ;فعالیت‌ها, روش‌ها و مجاری تبلیغاتی یهودیان آمریکا ;فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی یهودیان آمریکا ;انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت و سوابق رئیس جمهوران اخیر آمریکا (نیکسون, کارتر, ریگان, بوش و کلینتون) ;طرح‌ها و عملیات و بودجه سازمان سیا ;اف بی آی ;وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ;سیاست خارجی آمریکا ;اوضاع سیاسی, فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی داخلی آمریکا ;جمعیت و نفوذ صهیونیست‌ها در فرانسه, انگلستان و آرژانتین