نیمه شبی در حله
نام نویسنده
صفحات
ناشر بوستان کتاب
سال نشر
"هاشم" جواني طلاساز است و مي‌خواهد با "ريحانه" که در دوران کودکي‌ با او دوست بوده‌است، ازدواج‌ کند؛ ولي اختلاف مذهب مانع اين ازدواج است … "نيمه شبي در حلّه" داستاني بسيار نو و ﮐﺸﻨﺪه دارد به‌طوري‌که مطمئن باشيد اگر شروع به خواندن آن کنيد يک نفس تا آخرش را مي‌خوانيد. محور اصلي اين رمان "عشق" است؛ ولي نويسنده با ظرافت و سلامت زيادي اين موضوع را مطرح کرده و در کنار آن مباحث بسيار مهم اجتماعي و ديني را گنجانده است.