طوفان فتنه و کشتی بصیرت
نام نویسنده
صفحات
ناشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سال نشر
امیر المومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند:« ان الفتن اذا اقبلت و اذا ادبرت نبهت....فتنه‌ها در آغاز پیدایش، شبهه و اشتباه پدید می‌آورند.» یعنی فتنه شفاف نیست و توأم با شبهه‌ها و ابهام‌هاست و مردم را به اشتباه می‌اندازد. فتنه خود را نشان نمی‌دهد. فتنه‌گران نیز دست خود را رو نمی‌کنند و نمی‌گویند که ما در پی فتنه‌گری هستیم. اکنون که آنان خود را معرفی نمی‌کنند و به طور معمول، فتنه با اشتباه، جهل، غفلت و تشابه پدید می‌آید، چه کنیم تا فتنه را بهتر بشناسیم و چگونگی فعالیت فتنه‌گران را بدانیم تا بتوانیم در مقابل آن‌ها موضع مناسب گرفته، وظیفه خود را درست انجام دهیم؟ به عبارت ساده، فتنه را چگونه بشناسیم؟ اگر فتنه شناخته شود؛ فتنه‌گر نیز شناخته می‌شود. این کتاب درصدد تبیین دقیق مفهوم فتنه در فرهنگ اسلامی و تحلیل فتنه‌های اجتماعی صدر اسلام است.