نام پرونده

آشنایی با شعر اجتماعی

دریافت فایل

درباره پرونده

شعر اجتماعی مجموعاً در ادبیات پارسی،خصوصاً در اعصار قدیم،کمیت و کیفیت قابل توجهی ندارد و شاید جدی ترین حضور این نوع شعر پس از سنایی غزنوی در ادبیات دوره ی مشروطه محسوس باشد. پس از انقلاب اسلامی ایران،موجی جدید در حوزه ی شعر اجتماعی شکل می گیرد که در اوایل انقلاب،موضع گیری این شعرها بیشتر نسبت به تهاجمات خارجی است و وضعیت داخلی،آن چنان مورد توجه این شعرها نیست ولی در دهه های اخیر بخش مهمی از این شعرها اختصاص دارد به مسائلی مانند رفاه طلبی شعر اجتماعی در دو دهه ی اخیر و خصوصاً در دهه ی هشتاد،بسیار پر رنگ تر و پر قدرت تر در روند شعر جریان دارد. کتاب های معرفی شده بخشی از بهترین مجموعه های شعری در این موضوع را توصیه می کند
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
چمدان های قدیمی الیمایس شمشیر و جغرافیا چقدر پنجره غزل زندگی کنیم نامه های کوفی رجزمویه آویشن و اندوه حق السکوت گنجشک های پاییز عقبگرد عقربه ها نوش داروی طرح ژنریک آرامگاه ادبی پری ستاره ها آن ها گریه های امپراتور چیزی قطب نماها را دیوانه می کند نت های گریه دار نِماشُم