نام پرونده

آشنایی با شعر آئینی

دریافت فایل

درباره پرونده

شعر مذهبی یا ولایی و یا "شعر آیینی" که در دهه ی اخیر مرسوم شده است از گذشته در ادبیات حضور داشته و همچنان این حضور امتداد دارد که مهم ترین بخش آن از لحاظ محتوایی،مدح آل الله و ستایش بزرگواری ها و جایگاه ایشان است ولی لحن شاعران و نوع برخورد آن ها با این نوع از شعر در گذشته و حال تفاوتی هایی دارد؛ممدوحی که در اشعار آیینی معاصرین دیده می شود بسیار قابل دسترس تر و نزدیک تر به انسان امروزی است تا ممدوحی که در اشعار سده های اخیر است. شعر آیینی،ناخودآگاه در بخشی از ذهن یک شاعر شیعی جولان می دهد و در کارنامه ی اغلب شاعران،آثاری هر چند معدود در این عرصه مشاهده می شود. کتاب های معرفی شده بخشی از بهترین مجموعه های شعری در این موضوع را توصیه می کند.
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
مولای گندم گون سرمه در چشم غزل یک آسمان پرواز دل سنگ آب شد حدود ساعت سه آخرین غزل سواد آینه همه آیینه ها مراعات بی نظیر آغاز روشنایی آیینه عطش زیر چتر باران قبله مایل به تو آسمان به روایت پرنده بی پر خاک باران خورده با کاروان نیزه