نام پرونده

سیر کامل اصول عقاید

دریافت فایل

درباره پرونده

اساس ساختمان فکری هر شخص را اعتقاد او نسبت به عالم هستی می سازد که این اعتقاد در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر گذار است. از سوی دیگر باید توجه داشت که بازار اعتقادات غلط و بی پایه و اساس و همچنین خرافات و امور بی استدلال همچنان گرم است و نیز عموم انسان ها از توجه به ضرورت پیگیری اعتقادات صحیح غفلت ورزیده اند. از آنجا که اعتقاد به خدا رکن تمامی ادیان بوده و بازگشت به سوی او نیز در راستای پذیرش توحید می باشد و همچنین هدایت انسان ها به اقتضای حکمت اوست، در نتیجه بر هر انسانی عقلا لازم است که در پایه های اعتقادی خویش نسبت به دین و مذهب خود تفکر کرده و در این مورد به درک صحیحی برسد. از امور مسلم در دین اسلام این است که تحقیق در باب اصول اعتقادی متعارف دین یعنی همان توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، امری ضروری است و نیز به وضوح اثبات شده که این نیاز مشترک در بین اقشار مختلف اهل مطالعه و تحقیق یکسان نبوده و دارای شدت و ضعف می باشد. همچنین باید توجه داشت که روش بحث در مورد گزاره های اعتقادی متفاوت بوده و همانطور که گاهی با بیانی ساده و به دور از مقدمات علمی، این اصول به خوبی به ذهن مخاطب منتقل می شوند، می توان همراه دقت های بیشتر و نگاه دقیق تر با آنها مواجه شد و لایه های پنهان از نظر عموم را یافت و به مخاطبین انتقال داد. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مولفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تالیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در قالب پنج اصل اعتقادی تدوین شده که در هر یک از این اصول پنجگانه سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را میتوان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که گام اولیه در این وادی را برمی دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح مورد پسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان تر با مخاطب مواجه می شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت های بیشتر و نگاه تحقیقی تر در این اصول می باشند . در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است. و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه می باشد که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند. لازم به ذکر است که در ضمن هر یک از این سطوح تعیین شده، ترتیبی لحاظ شده که ملاک در آن شدت و ضعف دقت های علمی در هر اصل می باشد که در حقیقت حکم پلکانی را دارد که برای استفاده صحیح و بدون مشقت از آن، ناگزیر از رعایت تقدیم و تاخیر می باشیم. و در آخر باید این نکته را متذکر شویم که این سیر با توجه به بضاعت موجود در بازار کتاب تدوین شده و امید آن می رود که این خدمت ارزنده در راستای تایید حضرت حق بوده و مورد استفاده اهل مطالعه قرار گیرد.
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
ادب فنای مقربان از عالم بعد از مرگ چه خبر؟ منشور عقاید امامیه اسماء و صفات حق پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان آشنایی با علوم قرآن اصول اعتقادات در چهل درس اصول عقاید اصول فلسفه و روش رئالیسم آفریدگار جهان توحید الله شناسی مبانی خداشناسی امامت پاسخ به شبهات کلامی: امامت امامت در بینش اسلامی امامت و رهبری امامت و رهبری در نگاه عقل و دین امام شناسی آموزش عقاید آموزش فلسفه آموزش کلام اسلامی انسان از آغاز تا انجام انسان و ایمان انسان و سرنوشت بحثی مبسوط در آموزش عقاید بررسی مسائل کلی امامت پاسخ به شبهات کلامی: خداشناسی معارف قرآن جلد 4و 5 (راه و راهنماشناسی) پژوهشی در عصمت معصومان پیامبر امی تبیین براهین اثبات وجود خدا تجسم اعمال در دنیا، قبر و قیامت تلخیص راه و راهنما شناسی تناسخ از دیدگاه عقل و وحی درسهای پیامبر اعظم (ص) توحید در قرآن توحید در نگاه عقل ودین جاودانگی جبر و اختیار جهان بینی توحیدی جهنم چرا؟ حیات پس از مرگ پاسخ به شبهات کلامی: عدل الهی خاتمیت ختم نبوت خدا از دیدگاه قرآن خداشناسی خیرالأثر در رد جبر و قدر و دو رساله دیگر پاسخ به شبهات کلامی: دین و نبوت رسایل توحیدی راه روشن (جلد هشتم) روح‌ و ن‍ف‍س زندگی جاوید یا حیات اخروی سرنوشت ارواح در برزخ شرح الاسماء الحسنی (شرح دعای جوشن کبیر) شفاعت صفات خدا عدل الهی علم پیشین الهی و اختیار انسان عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (ره) علوم قرآنی عیون مسائل نفس فلسفه امامت فلسفه وحی و نبوت قرآن در اسلام قرآن شناسی تفسیر موضوعی قرآن کریم (جلد 4و 5) کلام 1 کلام و عقاید مبانی رسالت انبیاء در قرآن معاد معادشناسی پاسخ به شبهات کلامی: معاد معاد از دیدگاه امام خمینی(ره) معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی معاد استدلالی معاد جسمانی در حکمت متعالیه معاد در نگاه عقل و دین معاد و جهان پس از مرگ معاد یا بازگشت به سوی خدا معرفت عدل الهی نبوت نگاه سوم به جبر و اختیار وحی در ادیان آسمانی وحی و نبوت وحی و نبوت در نگاه عقل و دین اصول عقاید(توحید)