نام پرونده

سیر مطالعاتی توحید

دریافت فایل

درباره پرونده

یکی از معارفی که هر انسان مؤمن و موحد باید آنرا فرا بگیرد مساله توحید و خداشناسی است. خداشناسی از اساسی ترین امور اعتقادی بوده که زیربنای تمامی عملکردهای فکری و ظاهری انسان است. اگر توحید را با مبنای صحیحی بچینیم، قاعدتا در رویکردهای فردی و اجتماعی ما نیز اثر خواهد داشت. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مولفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تالیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را میتوان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که گام اولیه در این وادی را برمی دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح مورد پسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان تر با مخاطب مواجه می شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت های بیشتر و نگاه تحقیقی تر در این اصول می باشند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است. و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه می باشد که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
محتوای پرونده
موضوع کلیدواژه کتاب
توحید در قرآن آفریدگار جهان توحید انسان و ایمان کلام 1 رسایل توحیدی الله شناسی شرح الاسماء الله الحسنی (شرح دعای جوشن کبیر) اسماء و صفات حق تبیین براهین اثبات وجود خدا اصول فلسفه و روش رئالیسم آموزش فلسفه پاسخ به شبهات کلامی: خداشناسی توحید در نگاه عقل و دین خداشناسی آموزش عقاید بحثی مبسوط در آموزش عقاید آموزش کلام اسلامی خدا از دیدگاه قرآن کلام و عقاید مبانی خداشناسی اصول عقاید(توحید) جهان بینی توحیدی